BDO Podatki i Rachunkowość nr 3 (41) Marzec 2011

A   A   A

Wynagrodzenie komplementariusza

(Autor: Joanna Jasińska, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

Pytanie

 

Wspólnikami spółki komandytowej są trzy osoby fizyczne. Komplementariuszowi za prowadzenie spraw spółki przysługuje wynagrodzenie. Nadmieniam, że komplementariusz nie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Czy komplementariusz może wybrać formę opodatkowania podatkiem liniowym, jeśli jednocześnie będzie wykazywał przychody z tytułu wynagrodzenia? Czy przychody z wynagrodzenia należy opodatkowywać miesięcznie czy rocznie?

 

Odpowiedź

 

Tak, komplementariusz może rozliczać dochody uzyskiwane z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej 19% podatkiem liniowym.

Przychody z wynagrodzenia komplementariusza należy opodatkowywać w momencie postawienia mu ich do dyspozycji, tj. wypłaty.

 

Uzasadnienie

 

Odpłatne prowadzenie spraw spółki przez komplementariusza nie wyłącza możliwości rozliczania uzyskanych przez niego dochodów z tej spółki 19% podatkiem liniowym - art. 9a ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.

 

Natomiast moment opodatkowania jest zależny od daty postawienia wynagrodzenia do dyspozycji komplementariusza (art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.). Jeżeli będzie się to odbywało w okresach miesięcznych, to wówczas wynagrodzenie to będzie podlegało opodatkowaniu miesięcznemu, jeśli wypłata będzie następowała raz na rok, wówczas opodatkowanie będzie także występować rocznie.

 

Uwagi

 

Przychodów/dochodów komplementariusza, który wykonuje na rzecz spółki określone prace na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego czy umowy o pracę nie można opodatkowywać podatkiem liniowym, jest on bowiem zarezerwowany wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub uzyskujących z niej dochody (art. 30c ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f.).

Do rozliczenia wynagrodzenia stosujemy natomiast skalę podatkową, co przez analogię wynika z tego, iż nie możemy w stosunku do takich przychodów/dochodów zastosować rozliczenia w formie podatku liniowego czy ryczałtu.

 

Rozliczając dochody z tytułu prowadzenia spraw spółki, komplementariusz powinien złożyć PIT-37, może on także rozliczyć te dochody w PIT-36, zawierając w tej deklaracji dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej (pod warunkiem, iż dochody z tej działalności są opodatkowane według skali podatkowej).Joanna Jasińska  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY