BDO Podatki i Rachunkowość nr 11 (25) Listopad 2009

A   A   A

Zysk na jedną akcję – podstawowy i rozwodniony

(Autor: Marcin Sypuła, Źródło: BDO)

 

Podstawowy wskaźnik zysku na jedną akcję (earnings per share - EPS)

 

EPS = X / Y

 

X - zysk lub strata przypadająca na zwykłych akcjonariuszy. Od wyniku netto należy odjąć kwotę dywidendy wypłacaną akcjonariuszom uprzywilejowanym.

 

Y - średnioroczna liczba akcji zwykłych w ciągu danego okresu.

 

Przykład liczbowy

 

Na dzień 1 stycznia 2009 roku spółka akcyjna posiadała 400.000 akcji zwykłych oraz 10.000 akcji uprzywilejowanych. Akcje uprzywilejowane gwarantują dywidendę na poziomie 15,00 zł za jedną akcję. 15 maja 2009 roku spółka wyemitowała 90.000 akcji zwykłych. W dniu 19 listopada 2009 roku podmiot odkupił 40.000 akcji w celu ich umorzenia. Zysk netto za 2009 rok wyniósł 1.200.000,00 zł.

 

Rozwiązanie

 

Poniżej znajduje się tabela z arkusza kalkulacyjnego, w której wyliczono średnią ważoną liczbę akcji w 2009 roku.

 

początek okresu

koniec okresu

ilość dni (A)

liczba akcji w danym okresie (B)

(A) x (B) / 365

2009-01-01

2009-05-15

134

400 000

146 849

2009-05-15

2009-11-19

188

490 000

252 384

2009-11-19

2010-01-01

43

450 000

53 014

suma:

365

średnia ważona:

452 247

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych wynosi 452.247 szt.

 

Zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy to różnica między zyskiem netto w kwocie 1.200.000 zł a dywidendą dla akcjonariuszy uprzywilejowanych (10.000 szt. * 15 zł).

 

EPS = [1.200.000 - (10.000 * 15)] / 452.247 = 2,32 zł na jedną akcję zwykłą

 

Zysk rozwodniony na jedną akcję

 

Rozwodniony zysk na jedną akcję różni się od podstawowego zysku na jedną akcję tym, iż uwzględnia się teoretyczną zamianę instrumentów dających prawa do akcji zwykłych.

 

Do instrumentów finansowych dających prawo dla posiadacza do konwersji na akcje zwykłe należą m.in. obligacje zamienne, akcje uprzywilejowane dające prawo do zamiany na akcje zwykłe, warranty, opcje na akcje, akcje emitowane dla pracowników w formie wynagrodzenia.

Konwersja instrumentu finansowego na akcje zwykłe pociąga za sobą obniżenie zysku przypadającego na jedną akcję.

 

Przy wyliczaniu rozwodnionego zysku należy zakładać, że wszystkie instrumenty finansowe (z prawem do zamiany na akcje zwykłe) będą konwertowane. W związku z tym należy z rachunku zysków i strat wyeliminować przychody i koszty oraz podatek dochodowy z nimi związany, dotyczące emisji instrumentów z prawem do zamiany na akcje zwykłe. Powyższe wyłączenia spowodują powstanie rozwodnionego zysku.

 

EPS (rozwodniony) = X / Y

 

X - rozwodniony zysk

 

Y - średnia ważona liczba akcji zwykłych powiększona o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane w momencie konwersji instrumentów finansowych z prawem zamiany na akcje zwykłe.

 

Przykład liczbowy

 

Spółka posiadała 500.000 akcji zwykłych. W dniu 14.06.2009 roku wyemitowano dodatkowe 100.000 akcji zwykłych. W dniu 05.03.2009 wyemitowano obligacje z prawem do zamiany na akcje zwykłe o wartości 2.000.000,00 zł. Prawo do zamiany na akcje w proporcji 1 akcja = 100,00 zł. Odsetki dotyczące wyemitowanych obligacji zamiennych wynoszą 11% rocznie. Stopa podatkowa 19%. Zysk netto za 2009 rok wyniósł 900.000,00 zł.

 

Rozwiązanie

 

Odsetki od obligacji zamiennych stanowiące koszt finansowy za 2009 rok wynoszą:

początek okresu

koniec okresu

ilość dni

wartość obligacji zamiennych

stopa

wartość odsetek za 2009 rok

2009-03-05

2010-01-01

302

2 000 000

11%

182 027,40

 

Rozwodniony zysk wynosi (X):

= 900.000,00 + (1 - 0,19) * 182.027,40 = 900.000,00 + 147.442,20 = 1.047.442,20 zł.

 

średnia ważona liczba akcji zwykłych

początek okresu

koniec okresu

ilość dni (A)

liczba akcji w danym okresie (B)

(A) x (B) / 365

2009-01-01

2009-06-14

164

500 000

224 658

2009-06-14

2010-01-01

201

600 000

330 411

suma:

365

średnia ważona:

555 068

 

Możliwa liczba akcji wyemitowanych podczas konwersji obligacji zamiennych:

= 2.000.000,00 zł : 100 zł = 20.000 szt.

 

średnia ważona liczba akcji zwykłych, które mogą zostać wyemitowane w drodze konwersji instrumentów finansowych z prawem do zamiany na akcje zwykłe

początek okresu

koniec okresu

ilość dni (A)

liczba akcji w danym okresie (B)

(A) x (B) / 365

2009-01-01

2009-03-05

63

0

0

2009-03-05

2010-01-01

302

20 000

16 548

suma:

365

średnia ważona:

16 548

 

EPS (rozwodniony) = 1.047.442,20 / (555 068 + 16548) = 1,83 zł na 1 akcję zwykłą.Marcin Sypuła

Autor jest ekspertem w Dziale Audytu BDO, Oddział w Katowicach.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY