BDO Podatki i Rachunkowość nr 8 (22) Sierpień 2009

A   A   A

Sprzedaż przez internet a kasy fiskalne

(Autor: dr Adam Bartosiewicz, Źródło: Przegląd Podatkowy)

 

Prowadzę sprzedaż towarów handlowych przez internet. Sprzedaż realizowana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Klienci dokonujący zakupu towarów płacą należność na rachunek bankowy sklepu internetowego w formie zaliczek lub za pobraniem pocztowym. Po każdej dokonanej sprzedaży wpisuję informacje dotyczące danych nabywcy, opisu towaru i formy płatności w prowadzonej przeze mnie ewidencji. Czy mogę korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej w sytuacji, gdy prowadzę ewidencję sprzedaży wysyłkowej?

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących.

 

Zagadnienia dotyczące zwolnień niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia ewidencji reguluje ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu ustawodawca w wydanym rozporządzeniu Ministra Finansów z 19.12.2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do 31.12.2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4. Zgodnie z treścią § 2 powołanego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

  • do 31.03.2009 r. - podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do 31.12.2008 r. na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.06.2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720), do których nie ma zastosowania zwolnienie określone w § 3 ust. 1 pkt 1,
  • do 31.12.2009 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

 

Na podstawie poz. 37 powołanego załącznika do rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania zwolniona jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed 1.07.2008 r.

 

Z informacji podanych w pytaniu wynika, że u podatnika, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej nie powstał wcześniej obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej. Podatnik poinformował nas również, że prowadzi szczegółową ewidencję, z której wynika, jakiej transakcji dotyczyła zapłata.

Analizując przedstawiony stan faktyczny i cytowane przepisy można stwierdzić, że podatnik w przedstawionej w pytaniu sytuacji może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących do 31.12.2009 r. (co najmniej, nie wykluczone jest bowiem przedłużenie zwolnienia) ponieważ prowadzi wymaganą przepisami prawa ewidencję.

 

Podstawa prawna: § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.12.2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).dr Adam Bartosiewicz

Autor jest współautorem Komentarza VAT 2009 wydanego przez Wolters Kluwer Polska - LEX 2009.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY