BDO Podatki i Rachunkowość nr 7 (21) Lipiec 2009

A   A   A

Terminy płatności zobowiązań a VAT

(Autor: Tomasz Kaczyński, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

Pytanie

 

Korzystamy z 25-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku należnego i naliczonego. Obecnie negocjujemy terminy płatności naszych zobowiązań. W niektórych przypadkach może to być okres 120-dniowy.

Kiedy możemy odliczyć VAT?

 

Odpowiedź

 

Wynegocjowane przez podatnika terminy płatności pozostają bez wpływu na prawo do obniżenia podatku należnego, jeżeli oczywiście przedmiotem transakcji są inne towary i usługi niż te wymienione w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

 

Uzasadnienie

 

Kwestie związane z terminami obniżenia podatku należnego o podatek naliczony są uregulowane w art. 86 ust. 10-19 u.p.t.u. Przepisy u.p.t.u. w zasadzie nie uzależniają momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego od terminu płatności. Jest jeden wyjątek - art. 86 ust. 10 pkt 3 - zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 (czyli dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. W pozostałych przypadkach moment powstania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony uzależniony jest od np. momentu powstania obowiązku podatkowego lub momentu otrzymania faktury VAT. Zatem wynegocjowane przez podatnika terminy płatności pozostają bez wpływu na prawo do obniżenia podatku należnego, jeżeli oczywiście przedmiotem transakcji są inne towary i usługi niż te wymienione w art. 19 ust. 13 pkt 1 u.p.t.u.

 

Terminy płatności również nie mają znaczenia przy ustalaniu terminu do otrzymania zwrotu bezpośredniego nadwyżki VAT. Jeżeli jednak podatnik chce otrzymać zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni, to wówczas, zgodnie z art. 87 ust. 6. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej muszą wynikać z:

  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.),
  2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

 

Z powyższego wynika zatem, że decydującą okolicznością o prawie do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku w terminie 25 dni nie jest termin płatności lecz sam fakt jej dokonania.Tomasz Kaczyński  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY