BDO Podatki i Rachunkowość nr 4 (18) Kwiecień 2009

A   A   A

Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT

(Autor: Tomasz Krywan, Źródło: Przegląd Podatkowy)

 

Spółka jawna zorganizowała imprezę integracyjną dla swoich pracowników. Czy może odliczyć podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z organizacją tej imprezy (wynajęcie sali w hotelu oraz konsumpcja)? Nadmieniam, że spółka prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną.

 

Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatnika wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W związku z tym pojawia się pytanie, czy zakupy towarów i usług dotyczące organizowania imprez integracyjnych dla pracowników mogą być uznane za zakupy towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, a w konsekwencji za zakupy pozwalające na odliczenie podatku naliczonego.

Moim zdaniem tak. Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników jest bowiem związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę (służy tej działalności poprzez integrację pracowników oraz przywiązanie do pracodawcy, co przekłada się na lepszą jakość i wydajność ich pracy), a to prowadzi do wniosku, że zakupy towarów i usług związanych z organizacją takich imprez są zakupami towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania przez pracodawcę jako podatnika VAT czynności opodatkowanych (przy założeniu, że działalność pracodawcy jest opodatkowana).

 

Co ważne, podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3.03.2008 r. (IBPP2/443-335/07/RSz/KAN-2588/12/07) w której czytamy, że „w sytuacji, gdy Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, wówczas podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla swoich pracowników w ramach święta branżowego podlega odliczeniu w trybie przepisów art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 1 ustawy o VAT (tj. m.in. z wyjątkiem wydatków na usługi hotelowe i gastronomiczne)".

 

A zatem spółka, o której mowa w pytaniu, ma - co do zasady - możliwość odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej (skoro spółka prowadzi jedynie sprzedaż opodatkowaną). Dotyczy to przede wszystkim zakupu usługi wynajęcia sali w hotelu. Jeśli chodzi o konsumpcję, odpowiedź zależy od rodzaju zakupów. Jeżeli będą to zakupy usług gastronomicznych o symbolu PKWiU 55.3, spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie (ze względu na brzmienie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). W przeciwnym razie (np. jeśli nabyte usługi są usługami cateringowymi - PKWiU 55.52) spółce przysługuje prawo do odliczenia.

 

Na marginesie pragnę zauważyć, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwałoby również wtedy, gdyby organizację imprezy integracyjnej spółka zleciła innej firmie. Co więcej, prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usługi organizacji imprezy integracyjnej przysługiwałoby również wówczas (i to w całości) gdyby na nabytą usługę organizacji imprezy integracyjnej składały się także usługi gastronomiczne.

 

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 23.07.2008 r. (ILPP1/443-436/08-4/BD) w której czytamy, że wyłączenie możliwości odliczania podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych „nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest cała impreza integracyjna, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi noclegowe czy gastronomiczne. Zatem w sytuacji otrzymania od podmiotu trzeciego - usługodawcy świadczącego usługę - faktury VAT za całościową organizację imprezy, w której poszczególne elementy stanowią integralną część usługi, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tej faktury".

 

Podstawa prawna: art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).Tomasz Krywan

Autor jest doradcą podatkowym.


<< powrót

zobacz także artykuły


KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY