BDO Podatki i Rachunkowość nr 3 (17) Marzec 2009

A   A   A

Refundacja wydatków na wymianę okien przez członków spółdzielni mieszkaniowych

(Autor: Anna Drabik, Źródło: BDO)

 

Spółdzielnia jest podmiotem gospodarczym ustanowionym na mocy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 ze zm.). Szczegółowo zakres funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych reguluje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27 ze zm.). Podstawowym zadaniem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb jej członków.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) będący członkami spółdzielni mieszkaniowych są zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusz remontowy. Fundusz remontowy jest tworzony w celu zapewnienia środków na bieżące remonty oraz inwestycje budowlane. Przepisy ustaw dotyczących działania spółdzielni mieszkaniowych nie regulują zasad podziału i wykorzystania funduszu remontowego. Zasady takie mogą zostać wprowadzone Statutem, regulaminem bądź uchwałami organów spółdzielni. Spółdzielnie dokonują wydatków ze środków zgromadzonych na koncie funduszu remontowego na dofinansowanie wymiany okien w lokalach spółdzielczych traktując je jako wydatki na bieżące remonty posiadanych w swoich zasobach budynków.

 

Kontrowersje budzi interpretacja przepisów podatkowych dokonywana w tym zakresie przez organy skarbowe. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zrefunduje członkowi spółdzielni poniesione przez niego koszty wymiany okien, będzie musiał on zapłacić podatek dochodowy od kwoty tego dofinansowania. Organy skarbowe utrzymują, iż nie ma znaczenia fakt, że zwracane pieniądze pochodzą z funduszu remontowego, który powstaje dzięki wpłatom członków spółdzielni.

 

Potwierdzeniem takiej wykładni prawa jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. IPPB2/415-1423/08-2/AS w której czytamy: (...) refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu jest źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mimo iż Spółdzielnia dokonuje zwrotu z funduszu remontowego, który w całości finansowany jest ze składek m.in. członków Spółdzielni, to otrzymany od Spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł(...), który należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym powstał przychód". Takie same stanowisko prezentuje Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 20 września 2007 r., sygn. ŁUS-II-2-415/32/07/AG, w którym czytamy: Dofinansowanie do stolarki okiennej wypłacone lub pozostawione do dyspozycji członków spółdzielni stanowi niewątpliwie przysporzenie majątkowe, w związku z tym należy je traktować jako przychód podatnika z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Spółdzielnia nie ma obowiązku poboru zaliczek na PIT od omawianego dofinansowania. Obowiązkiem spółdzielni jest jednak sporządzenie informacji PIT-8C, natomiast bezpośredni obowiązek rozliczenia przychodu z tytułu dofinansowania wymiany okien spoczywa na członku spółdzielni - podatniku PIT. W zeznaniu rocznym w części C „dochody/straty ze źródeł przychodów" w wierszu „inne źródła" (numeracja rubryk różni się w zależności od składanego formularza zeznania rocznego) należy wykazać kwotę przychodu zgodnie z informacją PIT-8C. Termin przekazania przez Spółdzielnię informacji PIT-8C podatnikom upływa z dniem 28.02.2009 r. odnośnie rozliczenia za 2008 r. Niewystawienie informacji PIT-8C nie zwalnia podatnika z rozliczenia dofinansowania w zeznaniu rocznym.

 

Ulgi i zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, w związku z tym zasadna jest interpretacja organów skarbowych, iż nie wolno rozszerzać zakresu ulg i zwolnień na dochody nie wymienione w przepisach.Anna Drabik

Autorka jest ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, Oddział w Katowicach.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY